BACHAS > CERAMICA

 
BG-K36-M
Konos Malbec 36
 
BG-K36-N
Konos Natural 36
 
BG-K36-R
Konos Roja 36
 
BG-K36-VM
Konos Verde Manzana 36
 
BG-L32-AP
Light Azul Petróleo 32
 
BG-L32-B
Light Blanco 32
 
BG-L32-G
Light Gris 32
 
BG-L32-GO
Light Garden Orquideas 32
 
BG-L32-GV
Light Garden Violeta 32
 
BG-L32-HP
Light Habano Patinada 32
 
BG-L32-NA
Light Naranja 32
 
BG-L32-R
Light Roja 32
 
BG-L32-TV
Light Travertino Vetas 32
 
BG-L32-VI
Light Violeta 32
 
BG-L32-VM
Light Verde Manzana 32
 
BG-L39-B
Light Blanco 39
 
BG-L39-HP
Light Habano Patinada 39
 
BG-L39-R
Light Roja 39
 
BG-L39-VM
Light Verde Manzana
 
BG-M32-WV
Wengue Vetas 32
 
BG-M39-WV
Wengue Vetas 39
 
BG-S32-A
Sfera Africana 32
 
BG-S32-B
Sfera Natural 32
 
BG-S32-M
Sfera Malbec 32
 
BG-S32-N
Sfera Natural 32
 
BG-S32-VI
Sfera Violeta 32